Träningstider och avgifter

Träningstider

Barn/ungdom 8 – 14år (Nybörjare och fortsättningsnivå)
Måndagar kl 17:30 – kl 18:30
Onsdagar kl 17:30 – kl 18:30

Nybörjare 14+
Måndagar kl 18:00- kl 19:00
Onsdagar kl 18:00- kl 19:00

Fortsättning 14+
Måndagar kl 18:30- kl 19:45
Onsdag kl 18:30 – kl 19:45
Fredagar kl 18:00 – kl 20:00

Avancerad
Måndagar kl 18:30- kl 20:30
Onsdagar kl 18:30 – kl 20:30
Fredagar kl 18:00 – kl 20:00

 

Betalning

Betalning sker via bankgiro där följande info skall framgå om betalande medlem:

Namn: Förnamn Efternamn
Telefon: 0712345678
Grupp: Barn/ungdom, Nybörjare, Fortsättning, Avancerad eller Motion

Bankgironummer är: 817-8477

Barn/Ungdomsgrupp – terminsavgift 500 kr

Nybörjargrupp – terminsavgift 700 kr

Fortsättning – terminsavgift 1000 kr

Avancerad – terminsavgift 1100 kr

Motion – terminsavgift 500 kr

Annonser